Dziewczyna z lasu nad rzeką RODOWÓD Dziewczyna z lasu korzeniami... z Warszawa – Las ściślej Wilanów z nad rzeki Wisły Urodzona na Śląsku w cudownej Krainie zwaną Zieliną kształtująca dzieciństwo... opodal rzeki Odry Zamieszkała na Pomorzu pośród zieleni lasów... nad rzeką Wdą gdzie doświadcza życia w samotności lecz niesamotna Mająca Rodzinę i Przyjaciół do końca swoich dni... nim przekroczy Bramę życia w Istnieniu taką pozostanie jak była i jest Wiersze, są wyłącznie moją własną twórczością, o różnorodnej tematyce z osobistych życiowych spostrzeżeń, w oparciu o autentyczne i realne doświadczenia z mojego prywatnego życia. Wszelkie ich kopiowanie i powielanie oraz publikowanie, bez mojej wiedzy, zgody i Autorstwa jest Zabronione Prawami Autorskimi z art. praw: (Dz.U. 1994 nr 24 poz.83 z zm.) "Salon Poezji" Bardzo pozytywny Serwis Miło mi bardzo, że mogę tu z Wami być i czytać Głosy Waszych Serc Administrację i Wszystkich Autorów "Salonu Poezji" Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję...

SZALEŃSTWO

Dzisiejsza doba czasu
oraz ogólnoświatowy system
nam wszystkim pokazuje
że ludzkością totalnie zawładnęło
bezgraniczne szaleństwo...
 
Wilkiem człowiek człowiekowi
zdolny do najokrutniejszych
i wynaturzonych czynów
które niosą zniszczenie i śmierć
unicestwienie ziemi zadając...
 
Nie liczy się ludzkie istnienie
ni jego prawo życia
bezprawie wszem dominuje
a pazerna zachłanność...
bałwochwalstwo i mamona bogiem
 
Krew wszędzie bez miary się leje
choć o pokoju medialnie się prawi
usypiając ludzką czujność...
z logicznego myślenia obezwładniając
by łatwym łupem człowiek był
 
Czyż nie jest to szaleństwo...
którego co dzień świadkami jesteśmy
 
Napisany dnia 29 maja 2014 roku, godzina 18:24
Czytaj dalej
Oceń ten wpis:
907 odsłon

AUTORYTET

Autorytetem największym jest Bóg
dzięki niemu nastał mój początek
w Nim moc mojego ziemskiego bycia...
to On obdarzył mnie miłością
życiodajną mocą istnienia
Jemu zawdzięczam spełnienia moc...
 
Niezależnie od wpływów świata
niezmiennie przy Nim trwam
On sam chroni życie moje...
bez Niego nie byłabym sobą
zginęłabym w otchłani tego świata
dlatego jest dla mnie wszystkim...
 
Otaczającą kosmosu aurą i naturą
człowieczym sercem w którym mieszka
samą mną kiedy z Nim obcuję...
jest najcenniejszym moim skarbem
którego czas ni złodziej ani morderca
...przenigdy mnie nie pozbawi
 
Jak byłam tak jestem i będę
tymczasem skarbem moim z wami się dzielę
na koniec do Jego domu resztę zabiorę...
pozostawiając po sobie Jego ślad
chwalebny czyn na Jego cześć życia
i każde wypowiedziane słowo...
 
Bóg był – jest i będzie
a któż jak Bóg
ja w Nim
z wami jestem
jedna z pośród Was...
 
Napisany dnia 02 czerwca 2014 roku, godzina 08:25
Czytaj dalej
Oznaczone w:
Oceń ten wpis:
811 odsłon

MORALNOŚĆ

W dzisiejszej nieobliczalnej dobie czasu
jest staroświecka i pogardzana
a nawet wyśmiewana bo nie trendy
człowieka nią żyjącego...
traktuje się bardzo niepoważnie
wciąż i na każdym kroku nim gardząc
wystawiając jego indywidualną moralność
na szydercze publiczne pośmiewisko
nie licząc się z jego uczuciami
ani zasadami przyzwoitego bycia i życia
czy tak powinni zachowywać się
dojrzali i rzekomo ukształtowani ludzie
 
Kobiety...
nie wszystkie ale wiele z nich
nie szanuje siebie samej
wystawiając się na osobiste pośmiewisko
jak i szykany pod swoim adresem
jako człowiek kobieta i matka
a bywa dziś też często że i babcia
która powinna być moralnym przykładem
dla swoich dzieci oraz wnuków
bezwstydnie się ubiera i zachowuje
często obnażając swoje ciało
rażąco bluźniąc odejmuje sobie lat
 
Dając tak zły przykład...
niszczy własną i innych kobiet Kobiecość
podważając swoją wiarygodność i człowieczeństwo
toteż nic dziwnego że jest źle spostrzegana
w męskim środowisku – które nie jest
w niczym od kobiet lepsze
pod względem dżentelmeńskiej moralności
która również się stacza pod każdym względem
traktując siebie i kobiety jak użytkowe mięso
realizując swoje często zepsute chucie
bezczeszcząc swoją męską i kobiecą godność
pozbywając się wzajemnego szacunku
 
Mężczyźni...
Również jak niemoralne kobiety
nie zdają sobie sprawy z odpowiedzialności
która współmiernie na nich ciąży
tak w zachowaniu jak też w samym życiu
wobec wspólnych potomnych
którym dają haniebny przykład bycia
jako nieprawi i niegodni uznania mężczyźni
zdegenerowani do szpiku kości
bezwzględni w uprawianiu nieprawości
w szerzeniu się ogólnoświatowego życia zła
co nie przystoi kobietom ani mężczyznom
 
Tak więc panie i panowie...
warto się w końcu bardzo zastanowić
co po sobie swoim pokoleniom pozostawiacie
abyście nie płakali kiedy was dopadnie
niechciana niemoc i starość
której się na czas swoich mocy życia wyrzekacie
dla próżnych i niemoralnych zachcianek bycia
demoralizując samych siebie nawzajem
zacznijcie wreszcie swoim rozumem pojmować
że nie tędy wiedzie droga przeznaczenia
jako kobiety a także mężczyzny
którą równomiernie i bezmyślnie kroczycie
 
A zatem niechaj kobieta będzie Kobietą
zaś mężczyzna w pełni Mężczyzną
w nadanej przez Boga człowieczej Godności
w swoim codziennym życiu i bycie na mocy Moralności
wówczas diametralnie się zmieni oblicze Ziemi
gdzie podział się ten cywilizowany świat...
gdy siedzący mężczyzna wstawał na widok kobiety
ustępował jej miejsca w autobusie i przepuszczał w drzwiach
gdzie jest ta młodzież która się spotykała dyskutując
o książkach – poezji o nauce codzienności
która kochała swoją Ojczyznę nie wstydząc się tego
gdzie podziali się wszyscy moralni i odpowiedzialni Ludzie
 
Napisany dnia, piątek 11 grudnia 2015 roku, godzina 10:17
Czytaj dalej
Oceń ten wpis:
830 odsłon

MAŁŻEŃSTWO

Nie polega na formalnym
się związaniu aktem małżeństwa...
w urzędzie czy kościele
na jakąś chwilę dla upodobania
lub też płynących z niego
dla jednej ze stron korzyści
tak fizycznych jak i psychicznych
ani też materialnych bądź cielesnych
do czasu wzajemnego się sobą znudzenia
i brutalnego traktowania w razie niepowodzeń
 
Małżeństwo to nie wycieczka
z której po niezadowoleniu wraca się
do wolnego stanu bytu i życia
wyłącznie z własnymi potrzebami
nie licząc się z potrzebami i uczuciami
drugiej osoby z którą się związało
małżeńskim węzłem miłości...
na dobre i złe bez względu na okoliczności
jakie w nim somatycznie zapanowały
nad którymi górą winna być odpowiedzialność
 
Małżeństwo to przede wszystkim
związek dusz – serc i ciał
który jednomyślnie powinien się łączyć
w jedności z sobą w obliczu Boga
który jest dawcą życia...
rodzącego się pod małżeńskim dachem
za które są oboje odpowiedzialni
gdyż dziecko nie jest rodzicielską własnością
lecz powierzonym im pod opiekę życiem
z którego Bóg ich obojga rozliczy
 
Toteż zanim dwoje dojrzałych ludzi
zwiąże się małżeńskim węzłem
w obliczu ludzi a szczególnie Boga
powinno się bardzo mocno zastanowić...
czy aby jest to na pewno ta osoba
z którą ma się na zawsze zjednoczyć
nie tylko ciałem z racji cielesnych pożądań
ale przede wszystkim duchem i sercem
co wymaga wiele trudu i poświecenia
na mocy wzajemnej szczerości i wierności
 
Małżeństwo to życia ostoja...
dla każdego członka tworzącej się rodziny
niezależnie od osoby i jej wieku
współmierna i życiodajna o każdym czasie
jeżeli zaś nie spełnia wyznaczonych norm życia
nie można mówić o małżeńskich więzach
jak tylko o haniebnym kontrakcie
nieodpowiedzialnych ludzi którzy są
zdolni do najgorszych przewinień
wobec pozostałych członków owej rodziny
 
Wówczas lepiej jest się rozstać
by nikogo i siebie więcej nie ranić...
jak też nie skazywać siebie i innych osób
na wiekuiste życia potępienie
którego zaiste dokona w dniu ostatnim
sam wszechpotężny Ojciec Bóg
który stworzył mężczyznę i kobietę
na mocy miłości z Nim i ze sobą nawzajem
nie dla podziału bytów i zło-wrogości
ale dla Niebios i Ziemi jedności
 
Małżeństwo winno mieć oblicze Boga
tak samo każdy Człowiek
którego z miłości życia stworzył...
 
Napisany dnia, czwartek 10 grudnia 2015 roku, godzina 15:27
Czytaj dalej
Oceń ten wpis:
771 odsłon

WIARA

Wszechwładny Bóg miłości życia
od zarania był i jest i zawsze będzie...
tylko i wyłącznie Jeden jedyny
dlatego to Jemu należy się
wszelka cześć i chwała i uwielbienie
na ziemi jak też w przestworzach
 
Kotórz z rodzaju ludzkiego jest w stanie
zbudować ludzkimi rękoma
dom Wszechmogącemu
w którym miałby wiekuiście zamieszkać
pomiędzy krwiożerczymi wilkami...
w owczych skórach
 
Który jak Sam na zaraniu Ziemi powiedział
że Jego Świątynią wszechistnienia jest
czysta człowiecza dusza i serce
w której mieszka w nieskończoność
zaś Jego domem są Niebiosa
i ziemia pełna życia...
 
Tak więc wiara w Świętość Jedynego Boga
nie polega na budowaniu świątyń kultu
i wydeptywaniu do nich ścieżek
by poddawać się uwielbieniu
wszelkiego zła i bałwochwalstwa...
z duszą i sercem pełnym plugastwa
 
W których nie ma prawa i nie może
żaden człowiek drugiemu człowiekowi
odpuszczać jego grzechów
gdyż sam jest też grzesznikiem...
który także potrzebuje odpuszczenia
przewin których się dopuszcza
 
Odpuszczenia grzechów
może dostąpić każdy człowiek
tylko i wyłącznie z woli Samego Boga
w imię Boskiego Miłosierdzia...
bez przelewu niewinnej na ziemi krwi
którą przelał Jego pierworodny Syn
 
Dlatego też nasza wiara w Boga
musi być czysta i opierać się
wyłącznie na Boskich Przykazaniach
w szczerym akcie pokory i skruchy...
z modlitwą na ustach
jakiej nauczył nas Jego Syn
 
Ojcze nasz”
 
Chrystusowy Krzyż Odkupienia
zobowiązuje do wierności Bogu Ojcu
w wypełnianiu Jego Przykazań...
nie należy się Nim bałwochwalczo afiszować
dla własnej chwały i matactwa
uprawiając niesprawiedliwość i bezprawie
 
Bóg mówi:
Nie będziesz miał cudzych bogów
przede mną i nie będziesz im oddawał
czci i chwały należnej mnie twojemu Bogu”
 
Nie szata zdobi człowieka
tylko jego dusza i serce”
 
Napisany dnia, czwartek 10 grudnia 2015 roku, godzina 09:15
Czytaj dalej
Oceń ten wpis:
748 odsłon
Copyright © 2015 Salon Poezji. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.